สรุปกิจกรรมสาขา2556

 http://www.youtube.com/watch?v=0WQ_hLXbUIE&feature=youtu.be


วันที่ : 13 มิ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 866

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029