วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา

วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา

                หลายคนที่เีรียนรู้วิทยาการต่างๆอย่างแช่มชอง  มองโลกในหลายแง่มุม  วิเคราะห์วิจารณ์ผู้คนที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างเมามัน  หันหน้าเข้าหาเทคโนโลยีจนก้าวข้ามความงามแห่งชีวิตของตนเอง  หลายคนที่อ่อนแออ่อนด้อยซึ้งกำลังแรงใจจากภายนอกเป็นทุกข์อย่างหนักหน่วง


วันที่ : 9 เม.ย. 2553
ที่มา : sansuk
อ่าน : 1220

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029