บทความน่าสนใจ

 

          

เส้นรุ้ง - เส้นแวง www.numsai.com/ดาราศาสตร์/เส้นรุ้ง-เส้นแวง.html
แผ่นดินไหว www.numsai.com/ดาราศาสตร์/การเกิดแผ่นดินไหว.html
   atcloud.com/stories/86095
 การกำหนดทิศ  www.numsai.com/ดาราศาสตร์/การกำหนดทิศ.html
 อันตรายจากฟูออรีน  www.numsai.com/ดาราศาสตร์/อันตรายจากฟลูออรีน.html
 ดาวที่ขอบจักรวาล  www.numsai.com/ดาราศาสตร์/ดาวที่ขอบจักรวาล.html
 ต่างดาว-สละชีวิต  www.numsai.com/ดาราศาสตร์/ต่างดาว-สละชีวิต-ป้องกันโลกมนุษย์.html
 ตัวต่อปนเปื้อนนิวเคลียร์  www.numsai.com/ดาราศาสตร์/ตัวต่อ-ปนเปื้อนนิวเคลียร์.html
 โลกดาวเทียม  www.numsai.com/ดาราศาสตร์/โลกดาวเทียม.html

 


วันที่ : 11 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1662

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029