ฟิสิกส์น่ารู้

พลังงาน คือ อะไร

พลังงาน คือ ความสามารถในการทำงาน ผลการกระทำของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ พลังงานสามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ เช่น   พลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ได้แก่ กาต้มน้ำ หม้อหุงข้าว เครื่องปิ้งขนมปัง

กระแสไฟฟ้า  คือ  อัตราการไหลของประจุไฟฟ้าต่อหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A) กระแสไฟฟ้าจะเดินทางได้ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ โดยส่วนมากจะเป็นโลหะ

ตัวนำไฟฟ้า  คือ  สารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ง่าย เพราะเป็นสารที่มีอิเล็กตรอนอิสระเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถรับส่งพลังงานไฟฟ้าได้ส่วนมากจะเป็ฯโลหะ  โลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด  คือ เงิน  รองลงมา  คือ ทองแดง  และอะลูมิเนียมตามลำดับ

ฉนวนไฟฟ้า  คือ  สานที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย หรือไม่ยอมให้ผ่านเลย เพราะที่มีอิเล็กตรอนอิสระน้อยมาก ทำให้รับส่งพลังงานไฟฟ้าได้ลำบาก ส่วนมากจะเป็นพวกอโลหะ เช่น  ไม้ แก้ว พลาสติก

เซลล์ไฟฟ้าเคมี  คือ  แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า  โดยเปลี่ยนพลังงานจากปฏิกิริยาเคมีมาเป็นพลังงานไฟฟ้า

เซลล์ไฟฟ้า  หมายถึง  แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ประกอบสำเร็จเพื่อสะดวกในการใช้งาน เช่น ถ่านไฟฉาย

ความต่างศักย์ คือ ความแตกต่างของระดับพลังงานของ 2 จุด  ในวงจรไฟฟ้า  โดยกระแสไฟฟ้าไหลจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าเสมอ


บทความ : สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (ป.4)


วันที่ : 11 ก.ย. 2553
ที่มา : www.numsai.com
อ่าน : 1686

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029