ดาราศาสตร์น่ารู้

1. ระบบสุริยะ     www.numsai.com/ดาราศาสตร์/ระบบสุริยะ-Solar-System.html

2. ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเสี่ยงจมน้ำ   www.numsai.com/ดาราศาสตร์/ปากแม่น้ำเจ้าพระยา-หลายจุดทั่วโลก-เสี่ยงจมบาดาล.html

3. ชาเขียวช่วยโรคหัวใจ    www.numsai.com/ดาราศาสตร์/ซดชาเขียววันละ-2-เหยือก-หนีตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้.html

4. ดาราศาสตร์ที่คาดไม่ถึง    www.numsai.com/ดาราศาสตร์/20-ความรู้ทางวิทยาศาสตร์-ที่เราคาดไม่ถึง.html

5. โลกดาวเทียม    www.numsai.com/ดาราศาสตร์/โลกดาวเทียม.html

6. การชนกันของดวงดาว    www.numsai.com/ดาราศาสตร์/นักดาราศาสตร์น้ำหอมพบความเสี่ยง-ดาวในระบบสุริยะชนกัน.html

7. ร้อน/หนาวสุดขั้วอยู่ที่ใด   www.numsai.com/ดาราศาสตร์/จุดร้อนที่สุดและจุดหนาวที่สุดบนโลกอยู่ที่ไหน.html

 


วันที่ : 11 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1311

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029