ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ งาน sumseaw physics Good Bye Senior #54 ]
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 2 3 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029