ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ทาสีองค์พระ ]
: 174
: 162
: 162
: 131
: 159
: 123
: 135
: 141
: 130
: 127
: 122
: 128
: 143
: 141
: 131
: 134
: 115
: 107
: 140
: 131
: 152
: 160
: 153
: 150
: 133
: 150
: 132
: 113
: 113
: 132

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029