ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าฟิสิกส์สามัคคี 17 ก.ย. 52

 

         เมื่อวันที่  17  กันยายน 2552  สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ที่วัดพระธาตุศรีสมพร  อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  เพื่อสมทบสร้างศาลาวัด  หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นชัยพฤษ และทำความสะอาดบริเวณวัด

           

  ออกเดินทางจากราชภัฏสกลนคร 08.35 น.                                        ถึงวัดพระธาตุศรีสมพร เวลา 09.45 น.

          

อาจารย์วารินทร์  บัวภาคำ เป็นประธานถวายผ้าป่า                                ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

 

 

 วันที่ : 10 ก.พ. 2553
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 857

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029