ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2 ต.ค. 52

                     วันที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00 - 12.00 น. .ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  ชั้นปีที่ 4  จำนวน  11  คน  ที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้

    

 

    

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ : 7 ต.ค. 2552
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 1164

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029