ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ณ สำนักสงฆ์ถ้ำวังแคน ในวันที่ 28 ก.พ. 53

 

ใบบอกบุญแผ่กุศล

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบ“สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก สำนักสงฆ์ถ้ำวังแคน”ทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์ถ้ำวังแคน  บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

 ในวันอาทิตย์ที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (วันมาฆบูชา)

               สืบเนื่องจากสำนักสงฆ์ถ้ำวังแคน ซึ่งเป็นสถานที่พำนักสงฆ์เพื่อปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเรียนรู้ถึงศีล สมาธิ ปัญญา ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มานานกว่า ๑๕ ปี ผู้มีจิตเป็นกุศลทั้งหลายได้เล็งเห็นความสำคัญแห่งเหตุนี้ จึงได้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อดำเนินการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกขึ้น ซึ่งเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญบริจาคนั้น ได้นำไปสร้างองค์พระพุทธรูปเสร็จสิ้นไปแล้วเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังคงเหลือองค์นาคปรกที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากขาดเงินที่จะสร้างต่อให้เสร็จสิ้น

              ดังนั้น ทางคณะญาติธรรมของ พระอาจารย์ประพันธ์    ธัมมานันโท จึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะดำเนินการสานต่อ การสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงมีใบบอกบุญแผ่กุศลเพื่อบอกบุญแก่ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลายร่วม “ก่อสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก...สำนักสงฆ์ถ้ำวังแคน” ให้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตของสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศล มาปฏิบัติกิจที่สำนักสงฆ์

      

กำหนดการ     วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

                                                                 เวลา ๐๘.๐๐ น.                 ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
                            เวลา ๐๙.๐๐ น.                  ถวายผ้าป่าสามัคคี

       

               ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้างองค์พระถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชาในครั้งนี้ ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความความสุขความเจริญ ทุกประการเทอญ.

 

     

ด้วยแรงบุญจาก วทบ. คณิตศาสตร์ ขออำนาจคุณความดีนี้ ดลให้ได้  A  ทุกคน  อนุโมทนาสาธุ

 

 

 

                  

          

 วันที่ : 18 ก.พ. 2553
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 797

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029