ข่าวประชาสัมพันธ์

ราตรีฟิสิกส์สู่ดวงดาว 25 ก.พ. 53

ภาพประทับใจจากงาน "ราตรีฟิสิกส์สู่ดวงดาว" 

             นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ชั้นปีที่ 1 - 3  จัดงานราตรีฟิสิกส์สู่ดวงดาว  เพื่อแสดงความยินดีกับพี่  วท.บ. ฟิสิกส์  ชั้นปี 4 ว่าที่บัณฑิตใหม่  ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552  ในวันพฤหัสบดี  วันที่  25  กุมภาพันธ์ 2553  ที่หอประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร. กิตติชัย  โสพันนา  เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน

งานเริ่ม เวลา                      17.30 น.  ลงทะเบียน
                                            18.30 น.  พิธีเปิดโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                            19.00  น.  ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ
                                            20.00 น.  รับประทานอาหารร่วมกัน
                                            20.30 น.  รุ่นพี่บอกเล่าประสบการณ์ดีดี รุ่นน้องกล่าวความรู้สึกและภาพประทับใจ
                                            21.00 น.  การแสดงของรุ่นน้อง
                                            23.00 น.  พิธีปิด
  
                 
 
    
    
 
    
                                 
    


วันที่ : 11 มี.ค. 2553
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 776

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029