ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุโมทนาบุญญาติธรรมที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 28 ก.พ. 2553

ตามที่คณะศิษย์พระอาจารย์ประพันธ์  ธัมมานันโท  คณะญาติธรรมผู้มีจิตเป็นกุศล  และสาขาวิชาฟิสิกส์   สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นักศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกันถวายจตุปัจจัย  และตั้งกองผ้าป่าสามัคคี  ร่วมสมทบทุนสร้างประพุทธรูปปางนาคปรก  ในวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  เนื่องในวันมาฆบูชา  คณะญาติธรรมรวมปัจจัยและทอดถวายผ้าป่า  จำนวนเงิน  ๒๑๖,๓๕๙  บาท  จึงขออนุโมทนาบุญมา  ณ  โอกาสนี้  ขอเดชแห่งบุญกุศลที่ญาติธรรมผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านร่วมกันบริจาคปัจจัย  จงดลบรรดาลให้ชีวีพบพานแต่ความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ  พละด้วยเทอญ

     

ภาพซ้าย : ผศ. ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินทางมาเป็นประธานทอดถวายผ้าป่า

     

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และนักศึกษาโครงการจัดตั้งบัณฑิต

    

    

     

    

 

 วันที่ : 10 เม.ย. 2553
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 622

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029