ข่าวประชาสัมพันธ์

เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 28 ก.พ. 53

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ร่วมกับชุมชนบ้านโนนสวรรค์และบ้านมะขามป้อม ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553  ที่สำนักสงฆ์ถ้ำวังแคน 

    

    

    วันที่ : 3 มี.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 572

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029