ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานกิจกรรมในโครงการค่าอัจฉริยภาพ รุ่นที่ 2 ค่าย 1วันที่ 19 - 25 ต.ค. 52

 วันที่ : 12 มี.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 574

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029