ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร  เมื่อวันศุกร์ วันที่ 4  มิถุนายน  2553    นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์   ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2  และชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ตั้งแต่เวลา 14.00 น - 16.00 น  ด้วยจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาจึงพร้อมใจเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงวัดพระธาตุเชิงชุม ทำประทักษิณรอบองค์พระธาตุ  3 รอบ แล้วน้อมถวายจัตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองคณบดี  พร้อมทั้งคณาจารย์ ทำประทักษิณ 3 รอบ เพื่อเป็นพุทธบูชาก่อนนำนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกสาขาวิชา  ถวายผ้าป่าสามัคคี  ขอพรจากองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสนเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ของคณะทุกคนวันที่ : 16 มิ.ย. 2553
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 577

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029