ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำบุญตักบาตรอาคาร 6

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา และคบ.วิทยาศาสตร์  5 ปี  จัดงานทำบุญตักบาตร อาคาร 6  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2553 ตั้งแต่เวลา 07.30 นาฬิกา  โดยมี ดร.สำเร็จ  คันธี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธี ฝ่ายฆารวาส  นิมนต์พระสงฆ์  7 รูป  จากวัดถ้ำวังแคน  วัดป่าภูธรพิทักษ์ และวัดธาตุนารายเจงเวง  ฉันพระตารหารเช้า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวุตถุประสงค์  เพื่อสืบสานงานบุญอาคาร  6  นักศึกษาที่เข้ามาเรียนหรือใช้สถานที่ในอาคาร  6  ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของนักศึกษาทุกคน  ดังนั้น  ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรักษาและช่วยกันดูแล

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ จัดเตรียมสถานที่

นักศึกษาทุกชั้นปี  กว่า  500 คน ร่วมกันทำบุญตักบาตรและรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

คณะอาหารและผู้ปกครองนักศึกษาที่มีร่วมทำบุญตักบาตร

ร่วมกันตักบาตร

 

 วันที่ : 24 ก.ค. 2553
ที่มา : sansuk สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 533

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029