ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมน้องใหม่ดวงใจจิตอาสา

 

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมใจอาสาพัฒนาอาคาร  6  ในวันที่  11  มิถุนายน  2553

 

 

ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  

ทำความสะอาดบริเวณลานวัดป่าภูธรพิทักษ์

    

สวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกัน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย

ในโอกาสที่ต้อนรับน้องสาขาวิชาฟิสิกส์สู่บ้านอาคาร  6

 วันที่ : 23 ก.ค. 2553
ที่มา : sansuk สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 588

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029