ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาฟิสิกส์

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553  นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม "ไหว้ครู ประจำปี 2553" นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่สาขาวิชาฟิสิกส์จัดกิจกรรมดีดี  เพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ในการนี้ ดร.กิตติชัย  โสพันนา ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาสแก่นักศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ และเล่าถึงความสำคัญของการไหว้ครูในสมัยอดีย  ความหมายของเครื่องไหว้ที่สำคัญ  คือ  ดอกเข็ม  ดอกมะเขือ  หญ้าแพรก  ข้าวตอกและดอกไม้  พร้อมกันนี้ยังให้โอวาสเรื่องการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวฟิสิกส์ซึ่งอยู่กันมาด้วยความโอ้มอ้อมอารี เป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมที่จะช่วยเหลือกันได้ทุกเมื่อ

 วันที่ : 23 ก.ค. 2553
ที่มา : sansuk สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 698

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029