ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟิสิกส์พันธุ์ใหม่ดวงใจจิตสาธารณะ

กิจกรรมรับน้องใหม่หัวใจจิตสาธารณะ 

 

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมรับน้องใหม่  2553  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น. การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย  รับโอวาสจากอาจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ และสานความสามัคคีระหว่างนักศึกษาใหม่ และรุ่นพี่ด้วยการจัดกิจกรรมของนักศึกษารุ่นพี่ที่สอดแทรกการจัดกิจกรรมให้รุ่นน้องได้เตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยและที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ร่วมกับเพื่อนและคนในสังคมอย่างมีจิตสาธารณะ  ทั้งนี้รุ่นพี่ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้รุ่นน้องเกิดความรักความสามัคคีและมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมโล่ชีวิต ครองชีวิตเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตาม เก็บเกี่ยวความงามจากความสามัคคี  รู้ชีวีจากการมองอดีตและอนาคตด้วยตนเอง เตรียมพร้อมความเก่งด้วยสูตรและสมการทางฟิสิกส์

 

 ฐานโล่ชีวิต เป็นการมองอนาคตผ่านฐานคิดและชีวิต วิเคราะห์ว่าชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมานั้น เราทำสิ่งใดบ้างแล้ว  ณ  เวลานี้ต้องการอะไร  อนาคตเราจะก้าวไปอย่างไร  แต่ละคนที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์ต้องการอะไร

ฐานวิชาการ เป็นการทบสูตรสมการที่เรียนมาเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน  รุ่นพี่  ปี 4  ได้บอกเล่าประสบการณ์การเรียนที่ผ่านมาตลอด 4 ปี ว่าจะต้องพบ เจอสิ่งใดบ้าง น้องจะต้องเตรียมอะไรสำหรับชีวิตในสาขาวิชาฟิสิกส์

ฐานหางเสือกำหนดทิศ  เป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องปิดตายกเว้นนายท้าย  การออกคำสั่งโดยนายท้ายเป็นคนกำหนดทิศว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือจะเดินไปทางใดโดยใช้วิธีแตะไหล่ต่อๆ ๆ กันไป

 

 

ฐานนี้สามมัคคีกันไว้

ฐาน ตาดีได้ตาร้ายเสีย  เป็นฐานการเรียนรู้วิธีการเลือกผู้นำกลุ่ม เพราะการผู้นำดี ก็หมายถึงความอยู่รอดของเพื่อนในกลุ่มด้วย

ผู้นำต้องปกป้องเทียนในมือไม่ให้ดับลง  ผู้ตามต้องเชื่อมั่นในตัวผู้นำหลับตาเดินตามแบบไม่พูดไม่จา หลับตาเดินตามอย่างเดียว

(ปล.  ใครมีกิจกรรมดีดีแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในกระดานข่าวของสาขาวิชาฟิสิกส์)

 วันที่ : 24 ก.ค. 2553
ที่มา : sansuk สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 835

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029