ข่าวประชาสัมพันธ์

ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์27-28สค53

เมื่อวันที่  27 - 28 สิงหาคม  2553  สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จัดกิจกรรม "วันนี้ฉันจะเป็นพี่ ! " ด้วยกระบวนการสถานการณ์จำลอง  สถานการณ์กลุ่มและการถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  ที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กลุ่มนักศึกษาได้ร่วมกันเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติและการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน พี่น้องจากเส้นทางการเรียนรู้ของอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ที่อุดมไปด้วยเห็ดหลากหลายชนิด  การมีส่วนร่วมในการหาอาหารจากธรรมชาติและร่วมกันทำอาหารเท่าที่วัตถุดิบจะเอื้ออำนวย

กิจกรรมเรียนรู้จิตพิชิตใจมิตรพิชิตเส้นทางเดินป่า โดยศึกษาเรียนรู้เส้นทางเดินป่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

ถ้ำทองแหล่งเรียนรู้แห่งปมปริศนาที่อาจพิสูตรได้ด้วยฟิสิกส์     ถ้ำนกกกประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรลืมเลื่อน

จากธรรมชาติที่หยิบยื่นและเซาะหากลายเป็นมิตรภาพของคำว่าเพื่อนที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมกันทั้งทุกข์และสุข

มองอดีต ขีดอนาคต กำหนดปัจจุบันว่าวันนี้กิจกรรมดีดีที่ร่วมกันทำ  สร้างประโยชน์ให้ใครกัน ? วันที่ : 27 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 532

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029