ข่าวประชาสัมพันธ์

วันวิทยาศาสตร์ 2554

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมจัดนิทรรศการในวันวิทยาศาสตร์วันที่ : 24 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 596

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029