ข่าวประชาสัมพันธ์

1 กิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2553

                 การสำรวจพื้นที่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2   สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่วัดภูพานอุดมธรรม  เพื่อจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการสึกษา 2553

 วันที่ : 23 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 380

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029