ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งกรานต์ชาวฟิสิกส์11 เม.ย.2554

วันที่ 11 เมษายน 2554  นักศึกษา บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกราตน์  ประเพณีไทยที่ควรร่วมกันรักษา  สืบสานไว้ให้ยาวนาน  โดยเวลา 11.39 น. ชาวฟิสิกส์พร้อมกันร่วมรดน้ำ ขอพรจากครู/อาจารย์ โอกาสขึ้นปีใหม่แบบไทยๆ และรับประทานอาหารร่วมกันวันที่ : 11 เม.ย. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 515

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029