ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไหว้พระธาตุกวาดลานวัด11มิย54วันที่ : 11 มิ.ย. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 648

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029