ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตั้งเซลแสงอาทิตย์ที่ภูจ้อง

บุญบาปนี้เป็นคู่ คือ เงา เงานั้นไปตามเฮาซุวันบ่มีเว้น
คันหว่าเฮาพาเล่น พามันเต้นแล่น
พามันแอ๋แอ่นฟ้อน เงานั้นกะแล่นนำ
คั่นเฮานั่งยองย่อ เงากะนั่งลงนำ
ยามเอนหลังลงนอน เงากะนอนนำด้วย
ยามเฮาโตนลงห้วยภูเขาหลายหลั่น
ขึ้นต้นไม้ผาล้านด่านเขา
เงากะตามเลี้ยวเกาะเกี่ยวพันธนัง
บ่ได้มียามเหินห่างไกลกันได้
อันนี้ฉันใดแท้ทั้งสองบุญบาป
มันกะติดต่อก้นนำส้นผู้ทำ"ซั่นแหล่ว"

การติดตั้งแผงแสงอาทิตย์ มหากุศลแห่งการเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว การดำเนินงานไม่ใช่แค่การติดตั้งแผงโซล่าเซล์  แต่เป็นการรวมจิตใจ รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธจะเรียกว่าทั่วทุกทิศก็ว่าได้  บทความนี้สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขียนขึ้นเพื่อขอขอบพระคุณแรงศรัทธา  จากสายบุญทุกท่าน ทั้งจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  ร้านประหยัดโฤนสายบุญจากอำเภอวาริชภูมิ  ท่านนายอำเภอทุ่งฝน (ตำแหน่งขณะนั้น) สายบุญจากกรุงเทพ สายบุญจากอุดรธานี 


 

 วันที่ : 26 ก.พ. 2555
ที่มา : sansuk
อ่าน : 847

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029