ข่าวประชาสัมพันธ์

สงกรานต์ 12 เมษายน 2555

คณาจารย์และบุคลากรในสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสถาบันภาษาศิลป์วัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ร่วมขบวนแห่ดอกไม้ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รับประทานอาหารร่วมกัน

การรดน้ำผู้ใหญ่

การแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ประเพณีแต่โบราณผู้ร่วมพิธีจะนำผ้า 1 สำรับ คือ ผ้านุ่ง 1 ผืน ผ้าห่ม 1 ผืน ไปมอบให้ท่านพร้อมกับดอกไม้ธูปเทียน การรดน้ำผู้ใหญ่ดังกล่าวมานี้มักจะรดหรืออาบท่านจริง ๆ จึงต้องมีผ้าไปมอบให้
ปัจจุบันบางแห่งรดเฉพาะที่ฝ่ามือ โดยจะเอาน้ำหอมเจือในน้ำด้วย แต่ก็ยังคงมีผ้านุ่งห่ม 1 สำรับ และดอกไม้ธูปเทียนไปแสดงความคารวะ และขอพรท่านก็จะให้ศีลให้พรให้มีความสุขปีใหม่  คือ ตั้งแต่วันสงกรานต์เป็นต้นไป

 

 

 วันที่ : 14 เม.ย. 2555
ที่มา : sansuk
อ่าน : 901

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029