ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

 

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

    

ผศ.ดร.อมรา  เขียวรักษา ประธานสาขาวิทยาศาสตรศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554

 

ขอบารมีพระศรีรัตน์อำนวยพรสุขสวัสดิ์เกษมศรี  

มหาบัณฑิตใหม่สาขาฟิสิกส์ให้เปรมปรี

แล้วสร้างสรรค์ สิ่งที่ดี แก่สังคม

                                                                                    

                                                                                                          แสนสุข 15 เมษายน 2555

 วันที่ : 15 เม.ย. 2555
ที่มา : sansuk
อ่าน : 1415

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029