ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์[

ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์[1] (Transit of Venus) เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่เกิดขึ้นเมื่อดาวศุกร์เคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ คนบนโลกจะเห็นดาวศุกร์เป็นดวงกลมดำขนาดเล็กเคลื่อนที่ผ่านดวงอาทิตย์ การผ่านหน้าคล้ายกับสุริยุปราคาที่เกิดจากดวงจันทร์บดบัง ดวงอาทิตย์ ต่างกันตรงที่ดาวศุกร์อยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ (แม้ว่าจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า) เราจึงมองเห็นดาวศุกร์มีขนาดเล็กมาก ในอดีตนักดาราศาสตร์ใช้ปรากฏการณ์นี้ในการวัดระยะทางระหว่างโลกกับดวง อาทิตย์โดยอาศัยการเกิดแพรัลแลกซ์

เจเรไมอาห์ ฮอร์รอกส์นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเป็น คนแรกที่ได้คำนวณและสังเกตเห็นการเคลื่อนตัวในวงโคจรของดาวศุกร์ผ่านหน้าดวง อาทิตย์ดังกล่าวเมื่อเวลาตั้งแต่ 15.15 น. จนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันที่ 4 ธันวาคมพ.ศ. 2182[2]

 

 เช้าวันที่ 6 มิถุนายน 2555 สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์    ประธานที่ปรึกษาชมรมฟิสิกส์ดาราศาสตร์  จัดกิจกรรมชมดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์  หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 วันที่ : 5 มิ.ย. 2555
ที่มา : sansuk
อ่าน : 515

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029