ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

 วันที่ : 31 ก.ค. 2555
ที่มา : sansuk
อ่าน : 199

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029