ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

 คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556  ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2556  ณ ลานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 254

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029