ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2556 ณ วัดถ้ำวังแคน อ.เมือง จ.สกลนคร

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 193

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029