ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงานค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์

 วันที่ 19 มกราคม 2557 สาขาวิชาฟิสิกส์จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 265

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029