ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

การเลือกพื้นที่เป้าหมายเป็นที่ "สำนักสงฆ์ป่าแสงธรรมขันติคีรีภูล้อม"

 

 

ตามคำบอกเล่าของหลวงปู่ว่า.."สำนักสงฆ์ป่าแสงธรรมขันติคีรีภูล้อม" เป็นชื่อใหม่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก ท่านดำริตั้งชื่อขึ้นใหม่สืบเนื่องจากในปีนี้ ชาวบ้านนาเลา และบ้านนาเชือก ซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับวัด ได้ตกลงพร้อมใจ สามัคคีกันร่วมกับทางอุทยานภูผักหวาน (ภูพาน) มีความประสงค์ที่จะให้พื้นที่ดินบริเวณตรง "ภูล้อม" ติดกับบ้านนาเชือก สร้างวัดเพื่อให้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์ และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปและชาวบ้านต้องการรักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้ด้วย เพราะปัจจุบันต้นไม้ถูกตัด โค่น ทำลายไปเยอะมาก

ดังนั้น ชาวบ้านนาเลาและนาเชือกจึงได้พร้อมใจกันที่จะนิมนต์ให้หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก เมตตารับพื้นที่ภูล้อมนี้เพื่อสร้างและขยายพื้นที่จากปัจจุบันนี้ "สำนักสงฆ์ป่าแสงธรรมขันติโก" (อยู่ในพื้นที่บ้านนาเลา) และเมื่อรวมพื้นที่ทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก ท่านจึงดำริตั้งชื่อใหม่ว่า"สำนักสงฆ์ป่าแสงธรรมขันติคีรีภูล้อม"

ณ สถานที่แห่งนี้ ในครั้งอดีตที่ผ่านมาพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เคยมาปฎิบัติธรรมเจริญสมาธิ ภาวนา และอีกหลายๆ พ่อแม่ครูอาจารย์ ได้เคยมาปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้ด้วยเช่นกัน นับได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลเป็นอย่างมาก ซึ่งเปรียบเสมือนรอยมือ รอยเท้า ที่พ่อแม่ครูอาจารย์พระสายกรรมฐานได้เมตตาไว้ให้พวกเราได้ดำเนินเป็นแนวทางในการปฎิบัติธรรมต่อไป และหลวงปู่ฯ ก็ดำเนินเจริญรอยตามพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อไป นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนัก สำหรับชาวบ้านนาเลาและนาเชือก ที่ได้ร่วมกันสร้างบุญ กุศล ในครั้งนี้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก facebook.com/pages/ศิษย์หลวงปู่บุญเพ็ง-ขันติโก

นอกจากข้อมูลสำคัญเรื่องประวัติของทางวัดแล้วที่ทำให้ผู้จัดโครงการเลือกเป็นพื้อที่เป้าหมายเนื่องจากความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และการนับถือ ผี และ พุทธ ที่กำลังแผ่ลงสู่ชุมชนวันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 644

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029