ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัล Poster Award

 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี คว้ารางวัล Poster Award จากผู้นำเสนอ 152 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการสยามฟิสิกส์ประจำปี 2557 (Siam Physics Congress : SPC2014) 

 

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 245

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029