ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินเท้าไหว้พระธาตุ

 สาาวันที่ : 25 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 162

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029