ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี2557

 เชิญชวนนักศึกษาใหม่ เช้าร่วมกิจกรรม ประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ตอน หนุ่มภูพาน สาวภูไท วันที่ : 7 ก.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 276

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029