ข่าวประชาสัมพันธ์

ไหว้ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา 2558

 

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา : sansuk
อ่าน : 414

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029